No Maps 2017 | Daito Manabe × "Niantic" Masa Kawashima

October 13, 2017

No Maps 2017 | Daito Manabe × "Niantic" Masa Kawashima

Daito Manabe will talk with Niantic Masa Kawashima at event "No Maps 2017" to be held at Sapporo City "ACU-A" on Friday, October 13, 2017.